Følg Hurtigruten AS

Hurtigruten installerer landstrøm

Pressemelding   •   jan 04, 2016 15:47 CET

Hurtigruten installerer landstrømanlegg på tre skip i 2016, og starter med MS Kong Harald på Fosen Yard nå i januar. Selskapet inngår intensjonsavtale med Bergen havn, og oppfordrer andre store havner til å følge etter.

Klimagevinsten av landstrøm vil være betydelig. Hurtigrutens utregninger viser en miljøgevinst i alle havner med liggetid over en time.

Vi vil være klare til å koble MS Kong Harald til landnettet i løpet av få uker nå. Vi mener tilgangen på landstrøm bør være like naturlig i norske havner som fendere. Det er dit vi må, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.

I Bergen ligger skipene 8 timer på vinteren og 5,5 timer på sommeren. Konsernsjef Daniel Skjeldam håper intensjonsavtalen med Bergen havn resulterer i en landstrømløsning raskt.

Flere havner

To andre skip vil få landstrøm i løpet av våren og selskapet ser nå på muligheten for installasjon på ytterligere tre skip. Halve flåten vil da ha tilkoblingsmuligheter til landnettet, og vil slik unngå å ha maskinene i gang under kaiopphold. Dette betinger imidlertid landstrømanlegg i havnen.

Vi vurderer seks skip i løpet av året, med ambisjoner om å gjennomføre dette på hele flåten. Men vi trenger at flere havner melder seg på. Vi mener tilgangen på landstrøm bør være like naturlig i norske havner som fendere. Det er dit vi må, og Bergen havn går nå foran, sier Skjeldam.

For Hurtigruten vil NOx-fondet bli en viktig samarbeidspartner, og signalene så langt har vært positive.

Betydelig miljøgevinst

Hurtigruten jobber kontinuerlig med å redusere bunkersforbruk og klimautslippene fra virksomheten. Flere tiltak er gjennomført, og landstrøminstallasjon er et av flere viktige grep som tas. Med en liggetid i Bergen på åtte timer per anløp om vinteren og 5,5 timer på sommeren vil en landstrømtilkobling redusere det årlige utslippet av CO2 med nær 130 tonn. Årlig reduksjon av NOx vil være på nær 2,5 tonn.

Vi i Hurtigruten skal gjøre vårt i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og luftforurensning. Vår klare ambisjon er å gå over til bruk av strøm fra land når skipene ligger til kai. Vår ambisjon er å installere landstrøm på hele flåten, men dette er avhengig av at flere havner tilbyr dette. Målet må være å maksimere den positive effekten av investeringene, sier Daniel Skjeldam. 

Hurtigruten er den legendariske ruten langs norskekysten; originalen siden 1893. Fra 2016 tilbyr Hurtigruten ekspedisjonsreiser med fire skip i Arktis ved Svalbard, Island og Grønland, og seilinger rundt Antarktis. I alt 11 skip tilbyr opplevelsesreiser langs norskekysten - hver dag hele året.