Gå videre til innhold
Hurtigruten Norge klar til å utvikle nullutslippsskip, ber staten om å sikre støtte til grønn skipsfart

Pressemelding -

Hurtigruten Norge klar til å utvikle nullutslippsskip, ber staten om å sikre støtte til grønn skipsfart

Når Hurtigruten Norge skal utvikle nullutslippsskip for kysten sammen med en rekke norske partnere, ber de regjering og Storting om å støtte grønn skipsfart. - Grønn skipsteknologi kan bli en viktig eksportvare for Norge, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.

Selskapet har startet prosjektet «Sea Zero» for å lage det første utslippsfrie hurtigruteskipet innen 2030 sammen med en rekke norske aktører. Sjefen i Hurtigruten Norge peker på at det koster å gå foran for å utvikle nye løsninger. Hun mener norske myndigheter må sikre forutsigbar støtte til grønn skipsfart, blant annet gjennom å etablere et CO2-fond for utvikling av grønn skipsteknologi i Norge, og bedre rammevilkår for norske verft.

- Vi kunne ha ventet på at andre utvikler de neste klimaløsningene, men da går Norge glipp av en unik mulighet. Det er avgjørende at norske myndigheter stiller opp med finansiering for at norsk maritim næring kan tilby den beste nullutslippsteknologien, og dermed gi Norge nye inntekter. Hurtigruten Norge er klare til å gjøre vår del gjennom å utvikle nye nullutslipps-skip tilpassa norskekysten, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.

Felin viser til at kun 1 prosent av norskeide fartøy har nullutslippsteknologi i dag, hovedsakelig små ferger og fjordcruise-fartøy. Internasjonalt har kun 0,1 prosent av alle fartøy nullutslipp.

Skal forske på energieffektive skip

Hurtigruten Norge har i samarbeid med SINTEF og en rekke andre partnere startet jobben med å utvikle nullutslippsskip spesielt tilpasset norskekysten, med mål om å ha det første klart til å seile innen 2030. Partnerne har ambisjoner om å sikre støtte til et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal utvikle nyskapende teknologiløsninger.

I august ble en mulighetsstudie som så på mulige teknologi- og drivstoffvalg for de nye skipene klar. Den peker på moderne batterier som et interessant valg for mer miljøvennlige hurtigruteskip, men også at å redusere energibehovet er like viktig som valget av energikilde. For både Hurtigruten Norge og SINTEF er det derfor et viktig mål at de nye skipene setter nye standarder for energieffektivisering.

- Mange snakker om hvilke drivstoff og fremdriftssystemer man velger, men for oss er det like viktig å lage et skip som bruker minst mulig energi og dermed har god rekkevidde på grønn elektrisitet. Vi kommer derfor til å ha stort fokus på å utforske en mengde ny teknologi fra rotorseil, luftboblesmøring, til varmepumper og -lager for hotellet om bord, sier Trond Johnsen, markedssjef i SINTEF Ocean.

Vil bygge norsk kompetanse

En viktig del av Sea Zero-prosjektet har vært å bruke mest mulig norsk kompetanse når nye nullutslippsskip skal lages, og bidra til å drive frem produktutvikling og verdiskaping hos norsk leverandørindustri. I tillegg vil prosjektet være viktig for utviklingen av havneinfrastrukturen langs kysten, spesielt når det gjelder ladestasjoner for større fartøy. En rekke partnere med ledende kompetanse innen de sentrale teknologiområdene har nå blitt med på laget.

- VARD er stolte av å være en del av Sea Zero-prosjektet i jakten på det optimale utslippsfrie kystruteskipet. Vi vil bygge videre på mange års erfaring med å designe og bygge toppmoderne skip som kan operere under de mest krevende forhold. Å lykkes med slike banebrytende prosjekter er helt nødvendig dersom vi skal bygge den kompetansen som trengs for å skape nye grønne arbeidsplasser i Norge, sier Håvard Lien Vollset, Vice President Research & Innovation i VARD.

- Vi har fått med topplag av selskaper som kan gjøre de historiske hurtigruteskipene utslippsfrie innen 2030 og bidra til å gjøre Norge ledende innen grønn skipsfart, sier Hedda Felin fra Hurtigruten Norge.


Partnere i Sea Zero-prosjektet:

Om prosjektet

Sea Zero prosjektet har som ambisjon å muliggjøre nullutslipps person‐ og godstransport langs kysten innen 2030, gjennom å utvikle og demonstrere utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge. For å nå dette målet må man se på kombinasjoner av ulike tiltak både på energieffektivisering (skipsdesign og operasjon) og energiforsyning (drivstoff og utslipp). I tillegg vil anvendelse av enkelte teknologier kreve utvikling av havneinfrastruktur (f.eks. lading).

Noen av disse teknologiene er relativt modne, men trenger fortsatt FoU for oppskalering, maritim tilpassing og optimalisering. Andre teknologier er umodne og krever mer grunnleggende forskning. Prosjektet består av industriaktører og FoU‐institusjoner med kompetanse og produkter/tjenester innen de teknologiområdene som anses som mest kritiske for å lykkes med ambisjonen.

Emner


.

Kontakter

Pressevakt Hurtigruten

Pressevakt Hurtigruten

Pressekontakt Alle mediehenvendelser om Hurtigruten, rutetrafikken Bergen-Kirkenes og MS Trollfjord. Kontaktnummer for kundehenvendelser finnes her: https://www.hurtigruten.no/kontakt-oss/ (+47) 48 02 77 00 (kun for presse, ikke SMS)
Hurtigruten Group