Gå videre til innhold
Hurtigruten Group AS offentliggjør resultatene for tredje kvartal med solid utvikling i booking og økt driftsresultat, samt rekapitalisering og ytterligere fremgang i arbeidet med å rendyrke de to selskapene Hurtigruten og HX.

Pressemelding -

Hurtigruten Group AS offentliggjør resultatene for tredje kvartal med solid utvikling i booking og økt driftsresultat, samt rekapitalisering og ytterligere fremgang i arbeidet med å rendyrke de to selskapene Hurtigruten og HX.

- Hurtigruten Group viser en sterk utvikling i forhåndsbookinger i vår rapport for tredje kvartal 2023. Det er svært positivt å se effekten av tiltakene vi har iverksatt for Hurtigruten og HX (Hurtigruten Expeditions) i fjerde kvartal. Dette gjelder spesielt det kommersielle arbeidet i selskapene, sier Daniel Skjeldam, CEO i Hurtigruten Group.

- I tillegg til de finansielle resultatene våre, er vi fornøyde med å ha fått på plass en enighet om ny kapitalstruktur som tilfører gruppen 185 millioner euro i ny likviditet. Denne avtalen bidrar sammen med gjennomføringen av en rekke målrettede tiltak, til å fremskynde arbeidet med å utvikle Hurtigruten og HX til to selvstendige selskaper, påpeker Skjeldam.


- Sammen med annonseringen av ny merkevarestruktur for Hurtigruten og HX er vi godt posisjonert til å levere på gruppens strategi om å utvikle to distinkte og rendyrkede selskaper. Denne strategien vil drive betydelig omsetningsvekst og lønnsomhet for Hurtigruten og HX over de neste årene, understreker Skjeldam.

Resultater for tredje kvartal 2023

Hurtigruten Group viser til fortsatt forbedrede finansielle resultater i Q3 2023, hovedsakelig drevet av tiltak for å øke belegget og gjennom det bidra til vekst. Gruppen rapporterer positiv EBITDA (Driftsresultat) på 36,8 millioner euro – en økning på omtrent 100 % sammenlignet med samme periode i 2022. Veksten i EBITDA er primært drevet av økt kapasitet og pris i Hurtigruten, kombinert med fortsatt kostnadseffektiv drift på tvers av gruppen, både på sjø og på land, delvis motvirket av inflasjon.

De strategiske initiativene gruppen har iverksatt t for å forbedre inntjeningen bidrar til positiv utvikling i forhåndsbestillingene for 2024. Per 30. november 2023 hadde gruppen 329 millioner euro i forhåndsbestillinger for 2024, drevet av vekst på tvers av de viktigste markedene, der forhåndsbestillingene siste 30- og 90 dager har økt med 49% og 51%, sammenlignet med samme periode i fjor.

Ny kapitalstruktur

Hurtigruten Group er tilfreds med å kunngjøre at gruppen har kommet til enighet med eiere og långivere om en omfattende rekapitalisering som tilfører ny likviditet til gruppen.

Hovedpunktene i den foreslåtte transaksjonen er:

 • Likviditet på 185 millioner euro gjennom ny gjeldsfinansiering og renteutsettelse.
 • Reduksjon av gjeld i driftsselskapet og reduksjon i kontantbetalende gjeld ved utgangen av februar 2024 fra 1,3 milliarder euro til 850 millioner euro gjennom gjeninnføring av fasiliteter under senior-term facility-avtalen og senior note-facility-avtalen i de nye opco-fasilitetene med selskapet, og den nye holdco-fasiliteten med selskapets holdingselskap.
 • Frafall av finansielle forpliktelser under senior term facility-avtalen og senior note-facility-avtalen.

I tillegg, som støtte til transaksjonen, er det enighet med gruppens aksjonærer om å restrukturere aksjonærlån på til sammen 143 millioner euro med en forlenget løpetid for å støtte virksomheten.

Transaksjonen bidrar positivt til gruppens strategi om å utvikle virksomhetene, HX og Hurtigruten, til to selvstendige selskaper.

Transaksjonen søkes gjennomført basert på konsensus, og dersom konsensus ikke oppnås, gjennom et engelskrettslig scheme of arrangement under den engelske Companies Act 2006.

Ny merkevarestruktur og etablering av Hurtigruten og HX som to selvstendige selskap

Gruppens annonsering av ny merkevarestruktur tidligere denne høsten, gjennomføringen av en rekke interne arbeidsstrømmer samt endringer i kapitalstrukturen bidrar til at Hurtigruten og HX kan operere som selvstendige selskaper og realisere sitt vekstpotensial.

Hurtigruten vil ytterligere styrke sin posisjon som en global merkevare med hovedkontor i Oslo, som opererer kyststrekningen mellom Bergen og Kirkenes, og de helkommersielle seilinger langs norskekysten og til Svalbard. Hver seiling vil tilby autentiske, bærekraftige og inspirerende opplevelser til gjester fra hele verden.

Som et selvstendig selskap, med hovedkontor i London, vil HX være bedre posisjonert til å utnytte sitt fulle potensial. Selskapet tilbyr ekspedisjoner som bidrar til å knytte gjestene nærmere til menneskene, lokalsamfunnene og dyrelivet på stedene de seiler til. Gjennom vitenskapsprogram, samfunnsengasjement og foredrag om bord på skipene har HX etablert seg som verdensledende på ekspedisjonscruise.

Utsikter

Både Hurtigruten og HX har tydelige strategier for vekst, og drar nytte av de betydelige investeringene som allerede er gjort på tvers av begge flåtene, sammen med forbedrede salgs- og markedsføringsinitiativer som driver sterk salgsvekst og høyere belegg på skipene.

Hurtigrutens vekst i tredje kvartal forventes å fortsette i de kommende årene, hovedsakelig drevet av en betydelig økning i belegget. På mellomlang sikt fører dette til en forventning om en EBITDA på mer enn 160 millioner euro.

For HX viser tallene for forhåndsbestillinger for 2024-avgangene at de strategiske tiltakene de siste månedene har vært vellykkede og skaper et godt grunnlag for ytterligere vekst. Det mellomlangsiktige EBITDA-målet for HX er 150 millioner euro, hovedsakelig drevet av økt belegg kombinert med en betydelig prisvekst.

Den fullstendige børsmeldinge kan leses her.


  Om Hurtigruten Group

  Hurtigruten Group er verdens ledende på bærekraftige opplevelsesreiser, som gjør det mulig for gjester å utforske unike destinasjoner over hele verden, på små skip og på hensynsfull måte. Gruppen er dedikerte til å bruke ny teknologi for å sikre trygge operasjonene med respekt for naturen, dyrelivet og samfunnene vi besøker.

  Gjennom The Hurtigruten Foundation donerer gruppen, våre gjester, partnere og private givere midler som støtter ulike programmer med fokus på bevaring av truede dyrearter, kampen mot avfall på avveie og marin forsøpling, og støtte til lokale samfunn i områdene hvor det opererer.

  Hurtigruten Group har en omfattende reiseportefølje bestående av tre virksomheter:

  • Hurtigruten, med hovedkontor i Oslo, driver Hurtigruten kystruten (Norwegian Coastal Express), som er kjent som 'verdens vakreste sjøreise', med syv skip, hvorav to er hybridskip. Selskapet har drevet ruten siden 1893. I tillegg opererer selskapet ett fullstendig kommersielt skip langs den norske kysten og til Svalbard. Fra januar 2024 vil et niende skip bli lagt til i flåten, når hybridskipet MS Otto Sverdrup begynner å seile for Hurtigruten direkte fra Hamburg og langs den norske kysten.
  • HX, (Hurtigruten Expeditions) med hovedkontor i London, grunnla ekspedisjonscruise i 1896 og er verdens ledende operatør av ekspedisjonscruise. Selskapet har en flåte på syv skip, inkludert hybridskipene MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen, som har blitt internasjonalt anerkjent for bærekraftige nyvinninger. Selskapet tilbyr småskips-ekspedisjoner til over 250 unike destinasjoner. Fra Arktis i nord, med Svalbard, Grønland og Nordvestpassasjen, til Antarktis i sør, samt seilinger rundt ekvator, til Galápagosøyene og til Bissagosøyene i Vest-Afrika.
  • Hurtigruten Svalbard, med hovedkontor i Longyearbyen, er en ledende og eksklusiv turoperatør i reiselivsbransjen, som tilbyr landbaserte eventyr på den spektakulære arktiske øygruppen Svalbard.

  I tillegg eier Hurtigruten Group 25% av Ecuador-baserte Metropolitan Touring.

  Kontakter

  Anne Solsvik

  Anne Solsvik

  Pressekontakt VP kommunikasjon Hurtigruten +47 995 98 796
  Hurtigruten Group