Gå videre til innhold

Pressemelding -

Hendelse med MS Richard With 5. august

OPPDATERING kl 17.35

- Jeg er glad for at skipet har kommet seg trygt løs og at det ser ut til at situasjonen har løst seg bra. Nå skal skipet til verft for å utbedre de mindre skadene. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt og samarbeidet godt gjennom dagen, både på og av skipet, sier Gerry Larsson-Fedde, leder for marine operasjoner i Hurtigruten Norge.

MS Richard With løsnet fra grunn med høyvannet. Skipet vil seile til verft for reparasjoner for egen maskin, med assistanse fra hjelpefartøy.

Selskapet tar sikte på at skipet kan være tilbake i drift til neste avgang fra Bergen 20. august.

Hurtigruten Norge kommer til å undersøke hendelsen og årsaksforholdet nøye fremover.


OPPDATERING 14.30:

- Dette er naturligvis en hendelse vi gjerne skulle vært foruten, men heldigvis er det kun mindre skader på skipet. Det var aldri noen fare for liv og helse. Situasjonen kom raskt under kontroll. Mannskapet på skipet har håndtert hendelsen godt, og samarbeidet med Hovedredningssentralen og politiet har fungert som det skal, sier pressekontakt Martin Henriksen i Hurtigruten Norge.

Det jobbes nå med hvordan man får skipet av grunn. Det er kun bulben i fremre del av skipet som står fast, og med den kommende floen kan situasjonen løse seg.

MS Richard With var på vei fra et verftsopphold da hendelsen skjedde. Årsaken var en teknisk systemfeil som førte til at skipet midlertidig mistet styring. Hurtigruten Norge er i gang med å undersøke bakgrunnen for feilen. Skadeomfanget er begrenset, med en mindre skade på skipets bulb og fremre ballasttank. Det er ikke påvist noen lekkasje av miljøskadelig materiale fra skipet.

Hurtigruten Norge vurderer alternativer for å få skipet til verft for reparasjoner. Ut fra skadeomfanget jobber selskapet ut fra at MS Richard With vil kunne være tilbake i rute i tide til neste avgang fra Bergen 20. august, men videre undersøkelser vil avklare dette nærmere.

MS Richard With skulle etter planen ha seilt i ordinær rute fra Bergen 9. august. Det jobbes nå for å kunne sette inn MS Kong Harald som erstatningsskip til denne seilingen, og alle gjester blir kontaktet med nærmere informasjon fra selskapet.


OPPDATERING 11:30:

MS Richard With er for tiden ikke i normal trafikk, og det er ingen gjester på skipet. Skipet var på vei til Bergen etter et lengre verftopphold da hendelsen skjedde.

Det var et mannskap på 53 om bord, i tillegg til 14 servicepersonell som har gjort etterarbeid etter verftsoppholdet. Det er ingen personskader eller fare for liv og helse for de 67 personene om bord, som har vært vår viktigste prioritet i dag.

Vi jobber med å vurdere skadeomfanget, men det vi vet nå er at det er mindre skader på bulb og fremre ballasttank, som på tidspunktet var fylt med sjøvann. Når vi har full oversikt, vil vi vurdere hvordan vi får skipet til verft for reparasjoner.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til grunnstøtingen, og vi kommer tilbake med nærmere informasjon når de nødvendige undersøkelsene er gjort.


OPPDATERING 10.10: 

MS Richard With hadde i morges en lettere grunnberøring i Steinsundet på Vestlandet.

Ingen er skadet i hendelsen, og det er ingen fare for mannskapet om bord. Skipet ligger stabilt, og slepeassistanse er tilkalt. Motor og fremdriftssystem fungerer, og kapteinen har kontroll over situasjonen.

MS Richard With er for tiden ikke i ordinær drift, og det er ingen passasjerer om bord.

Hurtigruten Norge har satt stab og følger situasjonen forløpende.

Vi ber om forståelse for at vi har begrenset med kapasitet til å behandle alle innkommende medieforespørsler i denne fasen. Vi ber også om at mediene avstår fra å ringe direkte til skipet og mannskapsmedlemmer mens situasjonen pågår. Dette er viktig så de involverte kan fokusere på å håndtere situasjonen og at kommunikasjonslinjer mellom skip og land ikke blir overbelastet.


.

Kontakter

Pressevakt Hurtigruten

Pressevakt Hurtigruten

Pressekontakt Alle mediehenvendelser om Hurtigruten, rutetrafikken Bergen-Kirkenes og MS Trollfjord. Kontaktnummer for kundehenvendelser finnes her: https://www.hurtigruten.no/kontakt-oss/ (+47) 48 02 77 00 (kun for presse, ikke SMS)
Hurtigruten Group